• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Anden person Oehlenschläger, Adam Fjern begrænsning Anden person: Oehlenschläger, Adam

Søgeresultater

ADAM OEHLENSCHLÆGER. Et Mindeskrift om Festen den 14. November 1849

Bod og Bedring. (Til Hr. Gundelach.)

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Danne-Virke et Tids-Skrift. Fjerde Bind

Den Danske Rim-Krönike

Det Danske Samfund

Erklæring fra et Antal Videnskabsdyrkere ved Kiøbenhavns Universitet

Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie

Et Par Ord i Anledning af det forkyndte Sørgespil: Signe.

Et Par Ord om Oldgrandskning

Et Par Ord om vore Oldtids Minder

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

History of the Northmen, or Danes and Normans, from the Earliest Times to the Conquest of England by William of Normandy

Hvem er den falske Prophet? Hvem forvirrer Folket? Svar til Recensenten i Litt. Tid. No. 12 og 13

Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage af B. S. Ingemann

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig

Indbydelse til Gamle Nordens Venner

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Krønikens Gienmæle

Kvædlinger eller Smaakvad