• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Anden person Oehlenschläger, Adam Fjern begrænsning Anden person: Oehlenschläger, Adam

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Den Danske Rim-Krönike

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie

Papegøien og Skaden. (En Fabel.)

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Om Asalæren

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Erklæring fra et Antal Videnskabsdyrkere ved Kiøbenhavns Universitet

Paa Adam Oehlenschlægers Fødselsdag den 14de November 1809

Om Krønikens Dyrkning

Pegepind til den ny Abc

Danne-Virke et Tids-Skrift. Fjerde Bind

Det Danske Samfund

Krønikens Gienmæle

Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer

Et Par Ord i Anledning af det forkyndte Sørgespil: Signe.

Hvem er den falske Prophet? Hvem forvirrer Folket? Svar til Recensenten i Litt. Tid. No. 12 og 13