• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Anden person Jesus Kristus Fjern begrænsning Anden person: Jesus Kristus Emneord polemik Fjern begrænsning Emneord: polemik

Søgeresultater

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Kirkens Gienmæle mod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen

Vor Kirke-Lære om den Hellige Skrift

Et Par Ord om Geistlighedens Videnskabelighed eller om kristelig og præstelig Lærdom

Krønikens Gienmæle

Til de 88 Clausenianer

Om Daabs-Pagten

Skal vi tro paa Gud eller paa Athene? eller om Tro og Fornuft

Om Sogne-Baandets Lösning og Hr. Professor Clausen

Om Censur. (Med særdeles Betragtning af Sjællands Klerkemøde.)

Om Tylvten til Vedkommende

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Er Troen virkelig en Skole-Sag?

Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

Om Bjovulfs Drape eller det af Hr. Etatsraad Thorkelin 1815 udgivne angelsachsiske Digt

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55)

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Om Afguderie