• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Anden person Balle, Nicolai Edinger Fjern begrænsning Anden person: Balle, Nicolai Edinger

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Kirkens Gienmæle mod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen

Aabent Brev til Prof. Sibbern om Mag. Lindberg og Meer

Om Daabs-Pagten

Nyaars-Morgen. Et Rim

Om Censur. (Med særdeles Betragtning af Sjællands Klerkemøde.)

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Om Aabenbaring, Konst og Vidskab

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55)

Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen

Hvorfor kaldes vi Lutheraner? Prædiken paa Alle Helgens Dag

Til Biskop Balle, den kristelige Olding, paa hans Fødselsdag den 12te October 1809

Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage af B. S. Ingemann

Nikolai Edinger Balles Amindelse

Nytaars-Nat, (en Drøm)

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Om det attende Aarhundredes Oplysning i Salighedens Sag

Om Religions-Frihed

Nordiske Smaadigte