• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Anden person Adam Fjern begrænsning Anden person: Adam

Søgeresultater

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Det christelige, aandelige og evige Liv

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Fornioter

Phenix-Fuglen. Et Angelsachsisk Kvad förstegang udgivet med Indledning, Fordanskning og Efterklang

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Studier til en bibelsk Rimkrønike

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Saga. Nytaarsgave for 1812

Roskilde-Riim

Bjowulfs Drape. Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aar-Tusinde af Angel-Saxisk paa Danske Riim

Haandbog i Verdens-Historien. Første Deel

En liden Bibelkrønike for Børn og Menigmand

Det christelige Ægteskab

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Kvinde-Evangeliet