• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Anden person Absalon Axel Fjern begrænsning Anden person: Absalon Axel

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Nyaars-Morgen. Et Rim

Nytaars-Nat, (en Drøm)

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Hvorledes gaaer det med Saxo og Snorro?

Om den gammeldanske Rim-Krønike

Om Religions-Frihed

Kiøbenhavns Pris i Danske Samfund 11te Februar 1841

Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage af B. S. Ingemann

Saga. Nytaarsgave for 1812

Roskilde-Riim

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng