• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted København Fjern begrænsning Sted: København Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Emneord polemik Fjern begrænsning Emneord: polemik

Søgeresultater

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann

Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Danne-Virke et Tids-Skrift. Andet Bind

Aabent Brev til Prof. Sibbern om Mag. Lindberg og Meer

Danne-Virke et Tids-Skrift. Fjerde Bind

Om Sogne-Baandets Lösning og Hr. Professor Clausen

Danne-Virke et Tids-Skrift. Første Bind

Om den Clausenske Injurie-Sag

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Giengangeren og han selv, eller Baggesen over Baggesen, med et Tillæg.

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Professor Clausens Kneps ad Sogne-Baandets Lösning

Om Verdens-Bygningen, af A. Aschlund

Om Videnskabelighed og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet

Trøstebrev i Sorgen over Kong Valdemar og hans Mænd