• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted København Fjern begrænsning Sted: København Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Tekstklassifikation prosa Fjern begrænsning Tekstklassifikation: prosa

Søgeresultater

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Hvad kommer der ud af al den Vind med Saxo og Snorro?

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 5. november 1866

Om Krønikens Dyrkning

Aabent Brev til Prof. Sibbern om Mag. Lindberg og Meer

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Det Danske Samfund

Den ny Udgave af Snorros Edda

Om Sogne-Baandets Lösning og Hr. Professor Clausen

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Kundgjørelse angaaende Udgaven af Saxos og Snorros Krøniker

Hvorledes gaaer det med Saxo og Snorro?