• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Bibelsted 1 Mos 3,19 Fjern begrænsning Bibelsted: 1 Mos 3,19

Søgeresultater

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

Til mine to Sønner

Jule-Træet

I Anledning af Frue Aagaards Jordefaerd den 17de Marts 1817

En liden Bibelkrønike for Børn og Menigmand

Om Aabenbaring, Konst og Vidskab

Ved höiærværdige Hr. Pastor Fengers Jorde-Færd 25de Februari 1825

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55)

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen

Min Moder

Min Moder

Kors-Banneret

Saga. Nytaarsgave for 1812

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

Til Professor Sverdrup (Ved liden Regines Kiste i Dimmelugen)

Til danske Hjerter