• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Poesi Fjern begrænsning Indeholder mest: Poesi Periode Klassicismen (1700-1760) Fjern begrænsning Periode: Klassicismen (1700-1760)

Søgeresultater

Den ypperligste vey

Den, som Gud har født og baaren,

Dend U-tidige Rang-Syge

Dend Uforsvarlige Recommendation

Dend daarlige Udenlandske Rejse

Der mennisket var giort

Det er den daglig trøst, hvormed

Det er et lifligt ord

Det koster ey for megen striid

Det koster meer, end man for først betænker

Det koster megen kamp og striid

Det rette Venskabs Kiendetegn

Dig min søde Skat at møde

Dig, dig, min HErre, vil jeg prise

Digt om lavmand Peter Sønderborg i brev til præsten David Grønlund

Dine vunders huler

Diogenes og Alexander paa en Tobaks-Daase, gav Anledning til følgende Betænkning

Disse Tiders onde Optugtelse

Drag ind ad dine porte,

Drag, JEsu, mig