• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Poesi Fjern begrænsning Indeholder mest: Poesi Periode Klassicismen (1700-1760) Fjern begrænsning Periode: Klassicismen (1700-1760)

Søgeresultater

Vilt du have paaske-glæde?

Vor GUd er tro i liv og død

Vor JEsus kand ey noget herberg finde

Vor Klippe vi slippe umuelig,

Vor siel er dertil født og baaren,

Vor stoere Falsters Liv

Vor troe er den forvisning paa,

Vor troe kand giennem alle baand

Vor trængsel, hvor besværlig

Vort kors giør sure miner

Vægter! vil det mørke rige

Vær i korset troe og stille

Vær lystig i HErren, hans due og dukke

Vær trøstig mit hierte, bedrøv dig ey meer

Vær velsignet, naade-throne,

Ægteskabs Seddel for Anton Ulrich Hansen og hans Kiæreste Anna Jens-Datter

Æreminde og Grav-Skrift: over Grevinde Leonora Christina

Ævig Tak, o milde, yndigste Immanuel,