• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas

Søgeresultater

Paa Chr.V's Fødselsdag [udateret Fragment]

Ved Fr. IV's Tronbestigelse 1699

Over Holmer-Skandse 1700

Lykønske til Fr. IV paa hans Fødsels Dag 1702

Nytaarsønske til Fr. IV 1703

Trøste-Skrift over Karen Nansens Død [1672]

Lykønskning [1673?]

Lyk-Ynske, der Griffenfeld blev Rigets Cantzeler [1674?]

Samsøes Beskrivelse 1675

Binde Brev [1675?]

Velkoms Tanker over Griflfenfeld's Hiemkomst af Leding 1676

Indskrift i Kapellet paa Valdemars Slot 1687

Til Niels Juels Contrafey [1696?]

Under Niels Juels Portræt [1697?]

Latinsk Sørgedigt [1697?]

Samtale med Rygtet

Trøste-Brev til Fru Margarete Ulfeld 1697

Paa-Skriffter udi Niels Juels Epitaphio i Holmens kirke

Taksigelsis Sonnet [1697?]

Aandelig Siunge-koor, Første Part, 1.Udgave 1674

Rind nu op i JEsu Navn

Dagen er snart runden hen [1]

Ach! min HErre, straf mig ey [1]

Siæl og Hierte, Sind og Sandser [1]

Blusser op og værer glade [1]

Salig er en Mand at skatte [1]

Lyksalig Dag! som nu saa bliid oprinder

Dend prægtig Sool, som hele Verden glæder

Ach HErre! lad nu ey din Vred´ opsyde

Velkommen Morgenstund, med Guld og gavn i Mund!

Dend klare Sool gaar ned, Det qvelder meer og meer

GUd vær mig naadig, og tilgiv min Synd saa leed

Op, op i søde JEsu Navn [1]

Det mulner mod den mørke Nat [1]

O HErre hør min Jammers Bøn

Nu rinder Solen op

Til hvile Soolen gaar

Udaf dend dybe Nød

Vaag op og slae paa dine Strenge

See, hvor sig Dagen atter skynder [1]

O HErre, hold din´ Øren aaben

Aandelig Siunge-Koor, Første Part, 2. og 3. Udgave 1677 og 1680

Aandelig Siunge-Koor, Anden Part, 1.Udgave 1681

Op! op med Himmelstemme

Steenig Hierte, gid du kunde

Kom, Siæl, og lad os græde

Ach! min Jesu jeg maa klage

Sorrig og Elendighed, Suk og salte

Ach! min Jesu! ach! jeg er død

Ach! Herre see min Hierte-vee