• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas

Søgeresultater

Fynske Mercurius (til Lyxdorff) 1684

Bindebrev til Birgitte Baltzlov 1689

Fødselsdagsønske til Ole Borch (i Susanne Worms Navn) 1689

Nytaarsønske til Grev Reventlou 1699

Nytaarsønske til Grev Reventlou 1703

Anna Fynboes (Eller gemeenlig kaldet Titus Bulches) hendes schutzmaal

Paa Uldrich Frderich Gyldenlews Sundhed 1686

Paa Æsken med Ole Borchs Sten 1690

I Eksemplarer af Vinterparten 1692

Med en Ligprædiken til Mette Sophie Krabbe 1694

Lever-Riim over Borde til Schøllerts

Fastelavnsvers til Magister Stoud

Om Dværgen, Grev Hans

Om Snustobak

Hosianna ved Chr. VI's Salving 1671

Lyk-ynske til Prinds Friderichs Fødsel 1672

Velkom til Prinds Friderich ved hans Fødsel 1672

Chr. V's HiemKomst fra Holstein til Kiøbenhafn 1672

Kroneborgs Beskrifvelse 1672

Overskrifter til Kronborgs første og anden Port [1690]

Chr. V's første Ledings-Tog 1676

Anhang til Chr. V's første Ledings-Tog [1677]

Anden Anhang til Chr. V's første Ledings-Tog [1677]

Opskrift paa Ankeret 1677

Begrædelser ofver Valentin Korn 1676

De Svenskes Far vel fra Tydskland 1678

Nytaarsønske til Chr. V 1677

Til Kongl: Majestets Tredie Feldtog 1678

Nytaarsønske til Chr. V 1679

Chr. V's Igienkomst fra Holstein til Fyen 1679

Nytaarsønske til Chr. V 1681

Chr. V's Velkom til Fyn [1681?]

Nytaarsønske til Chr. V 1682

Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

Under Chr. V's Portræt i Danske Lov 1683

De Fattige udj Odensee Hospital [1683 dl. 1684?]

Chr. V's Reise i Norge 1685

Paa Chr. V's Sundhed af den norske Guld-Velkom [1685?]

Tanker over Sølv-Bierget ved Kongsberg 1687

Lyck-Ønske og Bøn til Printz Friderich Nytaar 1686

Til Skibet Prinds Frederich 1686

Under Chr. V's Portræt i Norske Lov 1687

Til Chr. V's Sundhed, Effter et Anstød aff en Feber 1687

Nytaarsønske til Chr. V 1690

Til Chr. V's 20 Aars Regeringsjubilæum 1690

To Arier ved Kongens og Arveprindsens Besøg i Odense 1690

Chr. V's Ankomst til Odense fra det Ratzebufgiske Tog 1693

Dend Seylende Venus 1695

Nytaarsønske til Chr. V 1696

Lykønske til Chr. V's Fødsels Dag 1697