• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas

Søgeresultater

Salig er en Mand at skatte (DK)

Lyksalig Dag! som nu saa bliid oprinder (DK)

Dend prægtig Sool, som hele Verden glæder (DK)

Ach HErre lad dog ey din Vred' opsyde (DK)

Velkommen Morgenstund, med Guld og gavn i Mund! (DK)

Dend klare Sool gaar ned, Det qvelder meer og meer (DK)

Gud vær mig naadig, og tilgiv min Synd saa leed (DK)

Op, op i søde JEsu Navn (DK)

DEt mulner mod den mørke Nat (DK)

O HErre hør min Jammers bøn (DK)

Nu rinder Solen op (DK)

TIl hvile Solen gaar (DK)

VDaf dend dybe Nød (DK)

VAag op og slae paa dine Strenge (DK)

SEe, hvor sig dagen atter skynder (DK)

O HErre, hold din' Øren aaben (DK)

Mindedigt over Susanna Worm 1674 (DK)

Mindedigt over Maren Bering 1675 (DK)

Aandelig Siunge-Koor, Anden Part, 1.Udgave 1681 (DK)

Op, op med Himmel-stemme (DK)

Steenig Hierte, gid du kunde (DK)

Kom, Siæl, og lad os græde (DK)

Ach! min JEsu, jeg maa klage (DK)

Sorrig og Elendighed (DK)

Ach! min JEsu! ach! jeg er (DK)

Ach! HErre see (DK)

Aldrig er jeg uden Vaade (DK)

Med Blusel, Graad og Klage (DK)

Naar jeg, O Gud, mit Synde-dyb (DK)

Fald ned, fald paa dit Ansigt ned (DK)

Søde JEsu, Siælens Læge (DK)

Himmel-søde Gud og Fader (DK)

Til HErrens Bord, i JEsu Nafn (DK)

Hierte JEsu, hvad for Prøve (DK)

O JEsu, paa din Alter-food (DK)

Tak, JEsu, Siælens Hyrde good (DK)

Min Siæl, hvo er dog dend, som dig saa kierlig føder (DK)

Far, Verden, far vel (DK)

Ach JEsu, mit Hierte hâr vanked omkring (DK)

HErre GUD mit Hiertis Glæde (DK)

Søde Siæl, hvi vilt du komme (DK)

Hvorfor, mit Hierte, klemmis du (DK)

Ach! hvi kand jeg aldrig lukke (DK)

Sorrig og Glæde de vandre tilhaabe (DK)

Hvor ofte sukker jeg, fordi dend haarde Lykke (DK)

Blant alle Ting i Verden her (DK)

Saa skal dog alle Ting sig efter dennem føye (DK)

Hierte Fader, Godheds Rood (DK)

O GUd, hvor stoor og priselig (DK)

Vor Disk og Dug er alt bered (DK)