• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas

Søgeresultater

AF: Dend forordnede ny Kirke-Psalmebog

Aandelig Siunge-Koor, Anden Part, 1.Udgave 1681

Aandelig Siunge-Koor, Anden Part, 1.Udgave 1681 (DK)

Aandelig Siunge-Koor, Første Part, 2. og 3. Udgave 1677 og 1680

Aandelig Siunge-Kor, Første Part, 4. Udgave 1684

Aandelig Siunge-koor, Første Part, 1.Udgave 1674

Aandelige Siunge-Koors Første Part, 1.Udgave 1674 (DK)

Ach HErre lad dog ey din Vred' opsyde (DK)

Ach HErre! lad nu ey din Vred´ opsyde

Ach JEsu, mit Hierte hâr vanked omkring (DK)

Ach! HErre see (DK)

Ach! Herre see min Hierte-vee

Ach! Hvi kand jeg aldrig lukke

Ach! Jesu mit Hierte har vanked

Ach! hvi kand jeg aldrig lukke (DK)

Ach! min HErre, straf mig ey [1]

Ach! min HErre, straf mig ey [2]

Ach! min Herre, straf mig ey [1] (DK)

Ach! min JEsu! ach! jeg er (DK)

Ach! min JEsu, jeg maa klage (DK)

Ach! min Jesu jeg maa klage

Ach! min Jesu! ach! jeg er død

Af Adams Fald fordervet slet

Af Høyheden oprunden er

Aff Dybsens Nød raaber jeg til dig

Aften-Stiernen hisset tindrer

Agt, Siæl, og lyd

Ah HErre! lad nu ey din Vred' opsyde

Ah levende Gud jeg bekiender for dig

Ah sandhed! Ah! Gud bedre dig!

Ah! hvad jeg aff Væmodighed

Ah! lader Eder minde

Ah, Thomas, hvor gik du i Verden hen?

Ald dend gandske Christenhed

Aldrig er jeg uden Vaade

Aldrig er jeg uden Vaade (DK)

Alle Ting er Underfulde

Alleniste Gud i Himmerig

Alt hvad Fornufften overgaar

Anden Anhang til Chr. V's første Ledings-Tog [1677]

Anhang til Chr. V's første Ledings-Tog [1677]

Anna Fynboes (Eller gemeenlig kaldet Titus Bulches) hendes schutzmaal

BRyder frem I hule Sukke (DK)

Begrædelser ofver Valentin Korn 1676

Beholdt os HErre ved dit Ord

Beklage aff ald min sinde

Betænk O Menniske din Død

Binde Brev [1675?]

Binde-brev om Morten-Gaas

Bindebrev til Birgitte Baltzlov 1689