• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

O, var Du her i denne By

Dreng! - Du med de brune Lokker

Tilgiv - tilgiv! jeg kan ei andet!

Hvor Mangen søger ei med Qval

Og var Du bleg, som Nattens Stjerne

Hensjunken i mit Hjertes Drøm

O, lad ei svinde

Jeg gad saa gjerne være

Al den Veemod og Smerte

Jeg seer det grant, Du favre Qvinde!

Har Du sovet sødt i Nat?

Min Sjæl var viklet ind i Smertens Traade

Der var saa ængsteligt i Haven!

Skal jeg klage? skal jeg sukke?

Mit Bryst var som en tropisk Egn

Her midt blandt Dine Huus-Spioner

Du vilde Hjerte! sov i Fred!

Har Du alt længe sovet?

Fuglen sværmer for Himlen

Du vil ei troe, hvad jeg har sagt