• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Sthen, Hans Christensen Fjern begrænsning Forfatter: Sthen, Hans Christensen

Søgeresultater

ALIUD

Arma nobilitatis

Besluttelse paa alle forscreffne Regle

Bogen taler til Læseren

Bøner for Maaltid

Den CIII. Psalme, Benedic anima mea Domino

Den CXXVIII. Psalme, at bede om Guds Velsignelse

Den Hymne, Veni creator Spiritus, &c. Doct. Mart. Luth.

Den LXVII. Psalme, Deus misereatur nostri, &c.

Den Troende Sielis Aandelige Brudsang, om IEsu Christo, hendis Himmelske Brudgom

Den XLVI. Psalme, Deus noster refugium & virtus, &c.

Den anden Vise, Sommersens tid ieg prijse vil, Christelige forandret

Den gamle Christelige Dagevise, Den signede dag som wi nu see, etc.

Den signede Dag som wi, etc. Findis i den Bogstaff H. 7. Blad.

Den tredie Vise, Et trofast Hierte, etc. Ocsaa Christelige forandret

Der ere fem sønderlige Stycker, som et Gudfryctigt Menniske skal daglig haffue i tancke oc ...

Det første du reyss dig op om Morgenen, da sig saa

En Aandelig Vise, aff Tydske paa Danske vdsæt, Ieg veed et euigt Himmerig, etc.

En Aandelig Vise, at siunge vdi Nøds Fare

En Afften eller Natsang: Siungis vnder de Noder: Ieg tiente mig vdi Greffuens Gaard, etc.