• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa

Søgeresultater

Der JEsus Christ vor Broder

I JEsu Navn, Skal ald vor Gierning skee

Et Bryllup giordes paa dend tid

I hvo som rolig leve vil

I Cana Galilæa der Et Bryllups Høytiid skeede

Om Egteskabet vi siunge vil

Om Gud ey bygger Huus og Gaard

Ræt salig er forvist dend Mand

Da JEsus Guds Eenbaarne Søn

Jeg løffter mine Øyne op

Jeg raaber til dig, HERRE Christ

Der JEsus haffde prædiket

Naar vi i største Nøden staa

Beholdt os HErre ved dit Ord

Dend Christen Kirkes skiønne Navn

O Gud vi lofve dig, Vi bekiende dig en HErre

Vare Gud ikke med os denne Tiid

Naar vi i største Nød er sted

Hvi vilt du saa dig klage

Min Siæl nu love HErren