• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Ømme Taarer, Hjerte-Toner

Ære og Priis og Dyd

Ægypten var plaget saa saare

Ypperlig Høitid, med aandelig Glæde

Vær trøstig, Zion, Jesu Brud

Vuggens Engel kom til Jord

Vort Løsen er vor Tro og Daab

Vorherre, han var et lille Barn

Vor Kirke-Dør vel lukkes op

Vor Jesus kan ei noget Herberg finde

Vor Herres Røst er Kirkens Aand

Vor Herres Røst

Vor Herre kom til Jordans Flod

Vor Gud, som Moder-Fugl i Lund

Vor Gud er død hinsides Hav

Vor Frelser! ved dit Naade-Bord

Vor Frelser opstod fra de Døde

Vor Frelser frit sin Fiende

Vor Fader god i Himmerig

Vor Alderdoms Trøst og Støtte-Stav