• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Bording, Anders Fjern begrænsning Forfatter: Bording, Anders Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Ach aff det haarde band oc lengsels tunge Nød

Ach Amaryllis hast du denn

Ach gaar i Sene Tider gaar

Ach Himmel/ Himmel/ ach hvad skal jeg nu paafinde

Ach hvad schall dog Daphnis hyrde

ACh kunde søden Rose sig

Ach mit Hierte Vill besvime

ACH Skat, Ach ædle Landsens Skat

Ach æd[l]e Søster ach hvad det

ACh! ney: min Broder/ ney: hvorledis vi det mage

Af Guld och Løfve Jeg har nafn

Agter hvad i disse dage

Ah at dog en Trois Gnist

AH hvor jeg længis efter dig JEsu min

Ak hvad er det, at J mig saa

Ak! af den falske List og hiertelig Fortred

Ak! Amaryllis har du slet

ALmæctig Himmel ach hvad det

ALt det som hafver Ljf och Aand

Altingest har sin visse Tjd