• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Worm, Jacob Fjern begrænsning Forfatter: Worm, Jacob

Søgeresultater

ALD HVIS PROTEST MAND HAFVER JMOD OG KRÆMERS HAFN. 1679.

ALLERUNDERDANIGST DEPRECATION OG AFFBITT

ALLERUNDERDANIGST SUPPLICATION

ALLERUNDERDANIGSTE SUPPLICATION

AUGUSTISSIMO PRINCIPI REGI AC DOMINO MEO CLEMENTISSIMO

Annike Bi

BAADS-MENDS ÆRE-DIGT OM DEN GYLDENE WIN-TAPPER-SVEND

Brev fra Jacob Worm til oberst Wulf Henrik Calneyn

CONTRA-SVAR PAA KINGOS KALOTVISE

Conclusio. Seyerverket settes till Huile.

Corollaria.

DA KINGO BLEF BISCOP

DELICATE DAMMERS NATURLIGE CONTRAFEI

DEN FØRSTE GRØDE, DEN FØRSTE FØDE, HØRER HERREN TILL, OG ER HANNEM HELLIG!

DEN UFORSTANDIGE HARE-FÆNGERS YDMYGSTE SUPPLICATION TIL DE JAGT-MYNDIGE

DEND DYREBARESTE DIAMANT

DEND FATTIGES KLAGE OVER GIERRIGHEDS PLAGE

DEND FROMME KONG DAVIDS FORKLARING

DOMINUS DOCTOR JOHANNES SVANINGIUS, per anagrarimata IS OVANS DONUM AC NITIDUS REGNI HONOS, OH! NON MINUS DOCTRINÆ DONIS GAVISUS.

Delicate Damers Naturlige Contrafait

Den fredsstiftende fyrste erobrer freden med sejrrige våben,

Den liden Gud indpodede Himmel-Plante Maren Ebbis Daatter

Den lille Rubberts Fische-bad,

Den ærværdige og høje KONGES FØDSELSDAG

Dryp [Himmel] Salfve-Flod ned i min Pen og Hierne!

EEN VIISE

EN NYE RIIME KUNST

EN RETSINDIG HERRENS TIENERES OG SANDHEDS ELSKERES, DOG MENNESKENS FANGES FRIMODIGE TALE OG VALET

EPIGRAM I

EPIGRAM II

GEJSTLIGHEDENS HESTE-SUCK OG HOPPE-GISP

GRAAD OG GLÆDE

GUD OG BELIAL

HANS KONGELIG MAJTS VELKOM

HOROLOGIUM REGIUM

Hora Decima! Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Duodecima! Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Nona! Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Octava!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Quarta!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Quinta!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Secunda!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Septima!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Sexta!Deus adsit Regibus sua gratia.

Hora Tertia!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Undecima! Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora prima!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Horse-Mager,

Hr. doktor Hans Svane gennem anagrammer,

JACOB WORM OG THOMAS KINGO

JESU KLAGEMAA OVER JUDAS OG JØDERNE

JONÆ PROPHETES BØN

Jacob Worm. En politisk satiriker i det syttende århundrede

KONG CHR. 5. NATIVITET OG GLÆDES-FØDSELS DAG

KONGELIG MAYTS FØDSELS-DAGS TANKE-RIIM

KONGENS VÆMODIGE KLAGEMAAL

Kongens Væmodige klagemaal

LYCHENS UBESTANDIGHEDS SPEYL

Lykkens ubestandigheds Speyl

MAY ER VELKOMMEN

MIN ALLERNAADIGSTE ARFVE HERRES OG KONGES EVANGELISKE PAASKE TANCKER

May vel er kommen

Minsieur Christian Falk Madamoiselle Anna Kirstina Kyvse

Monsieur Christian Falk Madamoiselle Margrete Gaarmand

Mopsi og Nisæ V-Liige Gifftermaal

NAAR DER KASTES JORD PAA LIIG

NATALEM Augustissimi ac Serenissimi REGIS

NOGLE CARDINALERS FORSLAG

PARODI PÅ HORATS I DEN 9. ODE I DEN 1. BOG AF DIGTENE TIL THALIA

POST SCRIPTUM TRAGICUM ET PROPHETIÆ COMPLEMENTUM

QVINDE-UKRUDS LIFACTIGE CONTRAFAYT,

RICTIG COPIE AF TESTIFICATIONEN FOR HANEN J KIØBMANDS ANNO

RIMBØN

SATYRE OVER KINGOS KALOT

SIBYLLÆ, SPAADOM [OM] NORDENS ANTICHRIST

SOMMER-PSALME

STORMÆCTIGSTE HØYSTBAARNE MONARCH ALLER NAADIGSTEARVE-KONGE!

STUDIOSUS LAMENTANS DET ER STUDENTERNIS GRAAD

STUDIOSUS LAMENTANS REDIVIVUS ET CONTINUATUS

STUE-FISCHALER, SPIISE-KAMMERFOGEDER STEEGERS-PRÆSIDENTER, GAARD-WISITEURER OG HUUS-KAARS.

SUPPLICATION TIL KONGEN OM CONSUMPTIONENS OC ANDRE SCHATTERS AFSLAG

Segn. Paul Steinb. 25. jan. -75

Skipper Hans Adsersøn, Med sin Kieriste Maren Anders Daatter

Skipper Jørgen Jakobsøn Med sin Kieriste Annike

Socratis og Xantippes Gifftermaal

TIL DEN HØJÆRVÆRDIGSTE FYRSTE OG KONGE OG MIN MILDESTE HERRE

TIL DOCTOR THOMAS KINGO

TIL DRONNINGEN

TIL FRUE SIDSEL GRUBBE

TIL GREVINDE SOPHIA AMALIA MOTH

TIL GYLDENLØVE I

TIL GYLDENLØVE II

TIL GYLDENLØVE III

TIL GYLDENLØVE IV

TIL HANDS KONES MODER

TIL HELVIG JUEL

TIL KONGEN

TIL PRINTZ FRIDERICH

TRØST-VALET TILL SIN HOYBEDRØFUED HUSTRU,

TVENDE ÆCTE PERSONERS BEDRØFVELIGE ATSCHILLELSE VED MANDENS BORTGANG OC LANGVARIGE REYSE,