• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Periode Romantik (1800-1870) Fjern begrænsning Periode: Romantik (1800-1870)

Søgeresultater

Der var Roser i Dale

Jeg holder fast ved Dig, saa længe

Du lader Ingen vide

Naar Dagen er bortgangen

De gamle Sagn fortælle

Mig Himlen var saa vild og graa

Det er nu engang i sin Orden

Natten var mild og kjær

Du er som Brød, det grove - fine

Du er deilig! O, det nytter Dig ikke

Hvor Skoven mest var øde

Jeg hader dem, de lange Dage

Han glemmer Dig ei!

Her paa Deilighedens bløde

Du lagde Din Haand jo paa min Kind?

Læg Vedbendranken om min Hat

I Din Haand, i den høire

Jeg seer Dig hisset tydeligt

Saae Du ei tidt en Svale

Ret aldrig kan jeg glemme

Jeg takker Dig for hver en Stund

En lille Steen Du her modtage

Den første gang, jeg Hende så

Jeg kan ikke rigtig finde

Vil Du t roe mig, naar jeg siger

Jeg takker min Hustrue for hvert et Blik

Jeg holder af Dig - Dig alene

Jeg takker Gud, at han mig gav

Træsnit

Vignet

Hans og Grethe

Steffen og Anne

Henrik og Else

Jørgen OG Trine

Johan og Lise

Christen og Lene

Svend og Inger

Erik og Ellen

Jacob og Lone

Fragmenter

Første Fragment

Andet Fragment

Tredie Fragment

Hjortens Flugt

Forspil

Flugten

I Møllen

Rhitra

Den vandrende Sanger

I Kongsgaarden