• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Perioid Ssi adl-periods-1760-1800-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-1760-1800-root

Søgeresultater

Aabenbarelse, Mai 1786

I Ellen Cathrine Hornemanns Stambog, Juni 1786

Til Madame **** i en Bog af Wieland

Elskerens Ønske

Bønhørelsen

Til Amor

Til Faye

Kyssene

Helbredelsen

Afslaget, 1787

Harpeklang, 1787

Landforvandlingen, Juli 1787

Roserne, 1787

Trolleborg, 1787

Vers paa opivne Enderiim

Formastelsen, 1787

Til Urania

Under Wessels Portrait

Til Sangen

Savnet

Urion

Til Danmark ved Gerners Liig, Jan. 1788

Til Richardsons Clarissa

Til Apollo

Ved Wessels Død

Bønnerne

Kærlighedseden

Udelukkende Hyldest

Overalt den Elskede

Da hun skulde reise

Da hun var bortreist

Skilsmissen

Selines Tab

Til Seline, 1788

Til Skibet, som førte Kronprindsen over Havet

Til Kronprindsen, d. 7. Decbr. 1788

Det korte Solbesøg. Til Herr **** 1788

Tilegnelse, 1789

Sang for Muserne, d. 13 April 1789

Til Fru Bindesbøll

Paa Spidsen af St. Gottard

Tordenen paa Toppen af Grimsel

Den visnede Maiblomst, Novbr. 1789

Den lille Landsbypigem 1790

Himlen i Draaben

Vivli

Gratierne, 1790

Palmines Smiil

Mirabeaus Død, 1791

Krandsen, 1791

Morgenlovsang

Maadens Skaal

Dansk Tranquebar-Viise

Til Psycharion

Hymne til Smør

Ved Bergers Død, 1791

Til Bogen, 1791

Den Eneste Gud

J. G. Beckers Stambog, Juli 1791

Velkomst-Sang il Kronprindsesse Louisa Augusta, 1791

Melonen, 1791

Begeistringen

Morgenhilsen, d. 15. Jan. 1792

Christi Død, 1792

Den rette Biskop, 1792

Episcopal Kredsfang, d. 13 Mai 1792

Til Laville, 1792

Nyd Minutet -

Visse pa Hr. Schultz's og Mad. Hostrups Bryllupsdag d. 30. Novbr. 1792

Til Fanny

Til Min Søster

Den brave Digter, Decbr, 1792

Frihedens Kamp-Sang

Friheds-Solens Opgang

Sang i Anledningen af Kronprindsesse Marias Lykkelige Nedkomst

Dannemarks Lovsang, Febr. 1793

Af Anthologien

Serenade

Slutnings-Sang

Revolutionen, d. 15. Febr. 1793

Fragment af Labyrinten i Vers, 1794

Offeret

Skabningens Halleluja

Palmines Bortgang

Minonas Fraværelse

Taus Tilbedelse

Til Seline

Fandens Abestreger

Skærslipper-Viise

Til Mit Fædreneland

Til Palmine [Skaberens blindende Glands ...]

Digtekunstens Undfangelse

Til Palmine [Palmine! vi vil elske, være glade]

Til Schleppegrell

Nyt Krigsforslag

Affskeeds-Sang

Digterfortvivlelse

Til Frue Frederikke Brun

Til Bonaparte, 1798

Frøken Lunas Indfald, 1798