• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Periode Senklassicisme (1760-1800) Fjern begrænsning Periode: Senklassicisme (1760-1800)

Søgeresultater

5. Udsigt

6. Spaden

Dæmonen

Indbydelse

Tvivl og Troe

Barndommen

Gesang für die Kronprinzessin von Dännemark, zu singen an der Wiege [Sanftgebohrne, Engelsbild]

Ode til Harmonien

Til Harmonien

Englene i Hytten

Brylluppet

Erindringer [Andre forkynde hvert Slag]

Til Hiertet [Hvad fattes dig, Hierte?]

Sang [Jeg kjender et Land, et velsignet Land]

Paa et aftalt Samlingssted [Staaer Dagens Vogn]

Natlig Fest

I. Genierne

II. Ved Staden Wiens Beskuelse fra Gallizinbierget

III. Den Troefaste

IV. Til min Genius

V. Tempelhallen. Ved Indfarten i Brentafloden

VI. Ved en Amor af Mengs. - I den churfyrstlige dresdenske Samling af Pastelstykker

VII. Fredensriget

VIII. Tilstaaelsen

IX. Erindring og Haab [Tidt jeg giennem Mindets Skyggerige]

X. Til Marchesi. Efter en blid Aria

XI. Faklen

XII. Ved Midnat

I. Til Gallia

II. Til Britterne

III. Grækerne

IV. Til Bonapartes Genealog

V. Under Moreau's Billede

VI. Ved Bonapartes Billede

VII. Demokratierne

VIII. Indskrift paa en Eeg

IX. ;Bøn

X. Det sande Værd

XI. Til en Bonmotkræmmer

XII. Den Lykkelige

Enevoldsherren

Foraarshymne

Til Phantasien [Forlad ei, hulde Phantasie]

Hiertets Philosophie

Sørgesang om Asan-Aga's Hustrue. (Efter det Morlakkiske)

St. Jørgen fra Søen

Elskovs Rige

Trækfuglen [Fra kolde Himmel hænge]

Det Venetianske Foraarsgilde

Bærret. (Oldrussisk)

Til Sephir. (Efter det Spanske af Villegas)

Blomsterne

Taalmod

Samme (1)

Betingelse

Sammenligning

Til de Syge

Det Ypperste

Tilfredshed

Stoicisme

Valg

Kongen

Simplicitet

Uvidenhed

Den gode Skuespiller

De Viises Coquetterie

Glæderne

Alteret

Til de æsthetiske Realister

Til Theoristerne

Digterprøve

Det Frivillige

Til Digteren

Formen

Selvtilbedelse

Over Bryllupssalen

Til Delia

Til * * *

Beskedenhedsreglen

Philosophiens Oprindelse

Undseelsen

Samme (2)

Fuldendelse

I. Ved et Barns Død

II. Stoicismus

III. Fantasticis Sang

IV. Barmhiertigheds Tempel. Ved Billingtons Sang

V. Længsel efter Roe

VI. Billeddyrkelsen

VII. Sværmerens Huris

VIII. Hyrdetimen. 1

IX. 2

X. Floden

XI. Det kierere Bedrag. 1

XII. 2

Digte 1804

Indvielsen

Troubadouren

Emmelina

Jagten