• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Periode Senklassicisme (1760-1800) Fjern begrænsning Periode: Senklassicisme (1760-1800)

Søgeresultater

DET NYE AAR 1779

CANTATE OPFØRT VED UNIVERSITETETS ... KONGENS FØDSELSDAG 1779

CANTATE VED JUBILEET DEN 11 MAY 1779 I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS INDVIELSE

FISKERNE. ET SYNGESPIL I TRE HANDLINGER. EN PRIISDIGT (1779)

EPIGRAMMER

EN NYE AANDELIG SANG (1779)

TIL MIN M*** (1780)

SAMTLIGE SKRIFTER I, TILEGNELSE (1780)

SAMTLIGE SKRIFTER I, FORTALE (1780)

POENITENTEN. EN ODE (1780)

FØLELSER VED DEN HELLIGE NADVERE. EN ODE, (1780)

TIL SIELEN. EN ODE (1780)

TIL ARVEPRINDS FREDERIK, DEN 11. OCTOBER 1779. EN ODE

MESTER SYNAALS FORTELLING I (1780)

MESTER SYNAALS FORTELLING II (1780)

TIL MIN M** PAA HANS BRODERS FØDSELSDAG (1780)

JOHANNES EWALDS SIDSTE POETISKE FØLELSER NOGLE TIMER FØR HANS DØD (1781)

GRATULATION DA SEIGR. PEDER HUULEGAARD OG ... BRYLLUPS-FÆST (1759)

TANKER I ANLEDNING AF SR. HUULEGAARDS DØDELIGE AFGANG (1769)

HERR PANTHAKAKS HISTORIE

DE FREMMEDE

JOHANNES EWALDS LEVNET OG MEENINGER

Til Phylllis

Elise

Den største Heslighed

Phanine

Sang, siungen i Gøttingen den 29 Januarii 1792

Budet

Til Veemodigheden. Sonnet

Længsel

Digteren. Rhapsodie

Forskeren

Der Zweifler am Grabe seinesVaters

Der Morgen

Die Stunde der Andacht

Auf den Trümmern der Gleichen. Sonett

Die Stätte. Sonnet

Til Lykken

Høstfølelse ved Leinen. Sonnet

Tilbagevendelsen

Fredens og Frihedens Fest. Cantate

Paa Arveprindsessens Død

Udødelighed. En Sonnet

Menneskets Kald. Plus ultra

Elvin og Elvina

Det Bedre. (I en Stambog)

Til den Helliganede

Det dobbelte Bedrag. Sonnett

Erindringer [Jeg hende saae, o søde Minde]

Søstrene. (I en Stambog)

Kun Glemmigikke. Sonnet

Raadet. (i et Exemplar af Messiaden)

Gienkomst

Himmelsynet. Sonnet

Til den Troløse

Ved Christushovedet, af Annibale Carracci, i det Dresdenske Gallerie

Skadesløshed

Til Qvinden

Til Eros

Sange for den 28 og 29 Januar 1801

Epistel til Henriette den 25de September 1797

Ode mine Vaabenbrødre tilegnet ved Fanernes Imodtagelse

Kriegsgesang

Sang for Kronprindsens Livkorps

Frieriet. Fragment i Stanser

Svanesang

Annalil

Til en Moder

Den Forførte

I. I Templet paa Cobenzl

II. Til Aussig-Dalen

III. Den anden Endymion

IV. Ved Tizians liggende Venus1)

V. Søefarten

VI. Mandens Klage

VII. Ved de friske Grave paa Holmens Kirkegaard i Maj 1801

Til Marco, en Venetianer

Til Mennesk'heden. 1793

Platonismus

Fortrydelse. Sonnet

Stum og forfærdet staaer ved Edvards Liigfærd Athene

Ach! er stirbt! - mit zarter Mutter-Klage

l. Til Charis. Prof. Sander tilegnet

II. Perlen

III. Ved den mediceiske Venus

IV. Ved Alexander's Byste i det florentinske Gallerie

V. Dødehavets Anadyomene. Ved et Madonnabillede

VI. I Paris

VII. Dommen. Ved Slutningen af det attende Aarhundred

Til den uendelige Natur

Opfordring

Ode. I den franske Ultrarevolutionsperiode

Paa et aftalt Samlingssted [Alt Dagen sig]

Tamira og Rizamor. Fragment i Stanser

Sang [Jeg kjender et Land som i Bølgernes Favn]

Nødvendighed

1. De tre Gudinder

2. Digterværdighed [Lyt i hellig Fred]

3. Den italienske Opera seria

4. Til Glemsel. Paa det Sted hvor den ældgamle tusciske Stad. Fiesole stod