• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Poesi Fjern begrænsning Indeholder mest: Poesi

Søgeresultater

Æ GAMMEL SMED

SUNDT BLOD

VED VESTERHAVET

JUL

FRU JOHANNE RAMBUSCH

DE UNGES FORENING

HJEMME

ROBERT BURNS

PAA LOCHLEA

I BURNS FØDEHJEM

ENDNU ET BITTE NYK

I DEN GULE LUPIN. MARKEDSVISE

TELEGRAFEN PAA HEDEN

JAGTAFLYSNING

AN WOLLES DRENG

DEN FATTIGES BLAD

PÆ' SIVENSAK

JEG GIK MIG UD

BOSSEN

KOMMER I SNART

TYENDESANG

Æ GAMMEL SNEJKER

MAJSOL

HØG OVER HØG

HJEM FRÆ PLOWGILD

MAAGEN

HØVL OG KNAST

OLE STAM

LOKESÆD

LØWN. OG SAND

MIN FØDEBY

KVINDEVALGRET

KO OG HJORT

JAWN HUMØR.

SANG FRA GRUBEN.

TIL EN REJSENDE BRUD.

TIL PETER NANSEN. FESTTELEGRAM.

JENS VED Æ BÆK.

TO FORKYNDERE.

TIL EN PLOV KAMMERAT.

VIGGO HØRUP.

DORRES SANG. GAMMELT MOTIV.

LIMFJORDEN.

SVALEN.

DER SO TOW KRAGGER.

IMELLEM TO MØRKE HØJE.

VED ENGSØEN.

RINGEN.

EN LYSTIG SANG. SKOTSK MOTIV.

BONDEN OG SKRÆDDEREN.

AUTOGRAFSAMLER.

AN' VÆVER.

TRINES KO. JULEAFTENSTEMNING.

MEJERIST ESPER ANDERSEN, JEBJÆRG.

FORAARSTEGN.

PAA KJÆRE GRAVE.

GAMMEL KA BAKK.

MORS ROK.

VED BJØRNSONS DØDSLEJE.

PJALTE-KREJSTEN.

KRITIK.

KJESTEN OG KRÆN KRESTEN.

HØSLETS-VISER. MORGEN FØR SLAGET.

DEN BLANKE A A.

SLAAKARLE.

JENS KUK.

HUMLEBO.

SØNDAG I MORGEN.

KIRKEN.

VOR BARNDOMS BÆK.

AAKJÆR.

KAPHYW. EN OLDTIDSMIND.

DEN DØDE LÆRKE.

MILITARISMEN.

DA Æ BJÆRMAND KAM.

FORLADT.

TIL SALLINGS HUSMAND.

PER SMED.

HØSTMARCH.

EN JULEGJÆST.

JULEAFTEN.

JULENEG.

PIGER PAA ENGEN.

NYTAAR.

KRÆN DEJLER.

H. F. FEILBERG.

ENSOM.

DE FATTIGES JUL.

JULEHILSEN TIL 'NAVERNE' I ZÜRICH

STORKEN.

KAALFOLK.

A GLEMMER Æ AALLE I MI DAW -