• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

"ARABEREN".

1 MAI 1866

1 SEPTEMBER 1859

1. De tre Gudinder

1787 - 1887. Ved Borgerdyd-Skolernes Jubelfest.

1836

1848

1849

1884

1884 NYTAAR

1885 VØLUNDS ED

21. 2. 24

2det Møde

30.7.23. 'Hôtel de la plage', Donville

3die Møde

4de Møde

5. Udsigt

6. Spaden

A GLEMMER Æ AALLE I MI DAW -

a little song

a tale about love

AA, SPIL DE TONER -

AA-FRUEN

AABENT BREV TIL MINE BØRN

Aaen

AAKJÆR.

AALIV

Aand

Aand over Aander! kom ned i'ra del Hoie

Aandelig Siunge-Koor, Anden Part, 1.Udgave 1681

Aanden opgav Enkesønnen

AANDSBRØDRE

Aaret i Danmark

AARHUNDREDSKIFTE

AARSENS TID

AARSSKIFTE

AARSTIDER

ABEKATTEN.

ABELS DØD(1844)

Abigael Forchhammer.

Abraham sad i Mamre-Lund

Ach aff det haarde band oc lengsels tunge Nød

Ach Amaryllis hast du denn

Ach gaar i Sene Tider gaar

Ach HErre lad dog ey din Vred' opsyde (DK)

Ach HErre! lad nu ey din Vred´ opsyde

Ach himmel-søde ord

Ach Himmel/ Himmel/ ach hvad skal jeg nu paafinde

Ach hvad er man dog i JEsu salig, mægtig, skiøn og riig

Ach hvad schall dog Daphnis hyrde

Ach hører Himlens Ord

Ach JEsu, mit Hierte hâr vanked omkring (DK)

Ach kunde jeg mig ned i JEsu sødhed senke

ACh kunde søden Rose sig

Ach min rose visner bort

Ach mit Hierte Vill besvime

ACH Skat, Ach ædle Landsens Skat

Ach æd[l]e Søster ach hvad det

Ach! at enhver dog tænkte paa,

Ach! HErre see (DK)

Ach! Herre see min Hierte-vee

Ach! hvad er man uden JEsu fremmed, ræd og bettel-arm

Ach! hvi har jeg dog saa længe

Ach! hvi kand jeg aldrig lukke (DK)

Ach! hvorledes skal jeg skue

Ach! maatte hun sin JEsum skue

Ach! min HErre, straf mig ey [1]

Ach! min Herre, straf mig ey [1] (DK)

Ach! min HErre, straf mig ey [2]

Ach! min JEsu! ach! jeg er (DK)

Ach! min JEsu, jeg maa klage (DK)

ACh! ney: min Broder/ ney: hvorledis vi det mage

Ach! seer dog, hvilken kierlighed

Ach! vidste du, som gaaer i syndens lenke,

AD LIBITUM

Adam gik i frydens lund,

ADAM HOMO ET DIGT (1839-1848)

ADAM HOMO ET DIGT TREDIE DEL (1845-48)

Adam Oehlenschläger

Adam Oehlenschlägers Minde.

Adam var min første Fader

Adolf Knudsen.

ADONIS ET MYTHISK DIGT (1874)

ADVARSEL

Advarsel (DK)

Af dumme Spørgsmaal vi ej vil generes

AF ESBENS SANGE

AF ET ÆVENTYRDIGT

Af Guld och Løfve Jeg har nafn

AF HVEDEBRØD OG SUKKER -