• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Worm, Jacob Fjern begrænsning Forfatter: Worm, Jacob Indeholder mest Poesi Fjern begrænsning Indeholder mest: Poesi

Søgeresultater

JACOB WORM OG THOMAS KINGO

SATYRE OVER KINGOS KALOT

CONTRA-SVAR PAA KINGOS KALOTVISE

NOGLE CARDINALERS FORSLAG

Den lille Rubberts Fische-bad,

Corollaria.

Horse-Mager,

DA KINGO BLEF BISCOP

GUD OG BELIAL

Tillæg I.

Tillæg II.

Tillæg III.

EN NYE RIIME KUNST

MAY ER VELKOMMEN

LYCHENS UBESTANDIGHEDS SPEYL

KONGENS VÆMODIGE KLAGEMAAL

HOROLOGIUM REGIUM

JESU KLAGEMAA OVER JUDAS OG JØDERNE

HANS KONGELIG MAJTS VELKOM

ALLERUNDERDANIGSTE SUPPLICATION

ALLERUNDERDANIGST SUPPLICATION

WIBORIGS WELKOM

TIL GYLDENLØVE I

TIL PRINTZ FRIDERICH

TIL GYLDENLØVE II

GRAAD OG GLÆDE

DEND DYREBARESTE DIAMANT

TIL DRONNINGEN

TIL GYLDENLØVE III

TIL DOCTOR THOMAS KINGO

TIL FRUE SIDSEL GRUBBE

DEND FROMME KONG DAVIDS FORKLARING

TIL GYLDENLØVE IV

TIL GREVINDE SOPHIA AMALIA MOTH

TIL KONGEN

EPIGRAM I

JONÆ PROPHETES BØN

TIL HANDS KONES MODER

TIL HELVIG JUEL

RIMBØN

NAAR DER KASTES JORD PAA LIIG

SOMMER-PSALME

EEN VIISE

EPIGRAM II

QVINDE-UKRUDS LIFACTIGE CONTRAFAYT,

DELICATE DAMMERS NATURLIGE CONTRAFEI

VON STÖCKEN I

VON STÖCKEN.

VON STÖCKEN II

VON STÖCKEN.