• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Staffeldt, A. W. Schack von Fjern begrænsning Forfatter: Staffeldt, A. W. Schack von

Søgeresultater

VII. Fredensriget

VIII. Tilstaaelsen

IX. Erindring og Haab [Tidt jeg giennem Mindets Skyggerige]

X. Til Marchesi. Efter en blid Aria

XI. Faklen

XII. Ved Midnat

I. Til Gallia

II. Til Britterne

III. Grækerne

IV. Til Bonapartes Genealog

V. Under Moreau's Billede

VI. Ved Bonapartes Billede

VII. Demokratierne

VIII. Indskrift paa en Eeg

IX. ;Bøn

X. Det sande Værd

XI. Til en Bonmotkræmmer

XII. Den Lykkelige

Enevoldsherren

Foraarshymne

Til Phantasien [Forlad ei, hulde Phantasie]

Hiertets Philosophie

Sørgesang om Asan-Aga's Hustrue. (Efter det Morlakkiske)

St. Jørgen fra Søen

Elskovs Rige

Trækfuglen [Fra kolde Himmel hænge]

Det Venetianske Foraarsgilde

Bærret. (Oldrussisk)

Til Sephir. (Efter det Spanske af Villegas)

Blomsterne

Taalmod

Samme (1)

Betingelse

Sammenligning

Til de Syge

Det Ypperste

Tilfredshed

Stoicisme

Valg

Kongen

Simplicitet

Uvidenhed

Den gode Skuespiller

De Viises Coquetterie

Glæderne

Alteret

Til de æsthetiske Realister

Til Theoristerne

Digterprøve

Det Frivillige

Til Digteren

Formen

Selvtilbedelse

Over Bryllupssalen

Til Delia

Til * * *

Beskedenhedsreglen

Philosophiens Oprindelse

Undseelsen

Samme (2)

Fuldendelse

I. Ved et Barns Død

II. Stoicismus

III. Fantasticis Sang

IV. Barmhiertigheds Tempel. Ved Billingtons Sang

V. Længsel efter Roe

VI. Billeddyrkelsen

VII. Sværmerens Huris

VIII. Hyrdetimen. 1

IX. 2

X. Floden

XI. Det kierere Bedrag. 1

XII. 2

Digte 1804

Indvielsen

Troubadouren

Emmelina

Jagten

Jertegnet

Et Aar i Padua

Agnar og Aslaug

Den grædske Blomsterpige

Havmanden og Fiskerinden

Harpespilleren i Kong Erik Eiegods Leir

Tilbagekomst

Barden

Ephemeren

Ved Emmas Dødsseng. Af en ufuldendt Selvmordercharakteristik

Harpen

Den hellige Therese

Havfruen og Kongen

Naturdatteren

Kong Frode og Gubben

Jægeren

Fugleapotheose

Trende Nætter

Forfædrene

Snedkeren og hans Drenge, i Pestens Tid

Den ottende Søn

Ruinens Indvaaner