• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Richardt, Chr. Fjern begrænsning Forfatter: Richardt, Chr. Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root

Søgeresultater

Samlede Digte. Første deel

Samlede Digte. Første deel

Danmark. (Efter den første slesvigske Krig.)

Nordens Eenhed.

Studentersang.

For Sverrig og Norge.

For Kvinden. [Nordens Kvinder]

Balvise.

Rejsesang.

Studentervise.

Filistervise.

For Danmark.

Ved en Skoleskovtur.

Fest-Kantate.

Danmarks Frihed.

C. M. Wengel.

Nordens Kirke.

Ved Løvspring.

Den Lovende.

Til Vedbenden

Vuggevise.

Paa Koncerten.

Tulte.

Efter Stormen.

Tonerne.

I Kirken.

Fuglekvidder.

Paa Kastelsvejen.

Paa Badehuset.

Paa Kvisten.

Stambogsblad.

Lær mig Nattens Stjerne.

Modersorg.

Korsets Vej.

Til Solen.

Hr. Mikkel.

Vuggerne.

Mellem Gravene.

Ved Juletid. [Sneen ligger tæt og blød]

Savoyarddrengens Sang.

Efteraarsstormen.

Beethovenske Stemninger.

Faer skal sove.

Frieri.

Samlede Digte. Første deel

Det er Efteraar

Tøvejr

I Skoven

Æblerne.

Sophia-Moskeen.

Ved det døde Hav.

I Nazareth.

Thabor.

Hjemvee.

Santa Rosalia.

Til Madonna.

En Munk.

Julen i Rom.

Et romersk Æsel.

Tyrkisk Justits.

Telegrafen over St. Gotthard.

Studereliv.

Ved Indvielsen af Studenterforenings-Bygningen.

Studenter-Jubilæum.

For Kvinden. (Ved Upsalensernes Besøg 1852.)

Efter Upsalatoget.

Til J. P. E. Hartmann. (I Studentersangforeningen d. 30 Novbr. 1860.)

Til Georg Forchhammer.

Natur-Forskningen.

Ved en Skolehøjtid.

Carl Johannes Nissen.

Marie Brøndsted.

Ved Skovkapellets Indvielse.

Søndagmorgen.

Solen og Jorden.

Det Onde.

Den yderste Dag.

Øjeblikket.

Til en norsk Gut.

Philosophen og hans Søn.

To i Baaden.

Samlede Digte. Første deel

I Maj.

Tilfods.

Den vilde Rosenbusk.

Menuetten.

I Gadedøren.

Virtuos og Publikum.

Ved Havnen.

Danmark. (5 Juni 1861.)

Kongens Skaal.

Ved Kongens Hjemkomst fra sin Sommerrejse.

Ved Prinsesse Alexandras Afrejse.

Frederiksborg.

Et Aar.

Til Frederik den Syvendes Minde.

Mørke.

Godt Mod!

Efter Dannevirkes Rømning

Til Kamp!