• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa

Søgeresultater

Af Adams Fald fordervet slet

Af Høyheden oprunden er

Aff Dybsens Nød raaber jeg til dig

Ah levende Gud jeg bekiender for dig

Ald dend gandske Christenhed

Alleniste Gud i Himmerig

Beholdt os HErre ved dit Ord

Beklage aff ald min sinde

Betænk O Menniske din Død

Bort Mørk, bort søvne Taage

Christ laa i dødsens Baande

Christ stod op aff døde

Christus JEsus for os offret

Christus kom selv til Jordans Flood

Da JEsus Guds Eenbaarne Søn

Dend Christen Kirkes skiønne Navn

Dend salig er i Guds Frygt staar

Denne Glædes Dag er stoor