• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Søgeresultater

Fader, Søn og Hellig-Aand

I vor Herres Jesu Navn

Børne-Lærdoms Parter fem

Vor Fader god i Himmerig

Fader-Vor i Himmerig

Fader-Vor er Herrens Bøn

Til klart Guds Ansigt vi skal see

Kiender du Bordet

Dækker Gud nu Bord i Ørken

Smuler under Herrens Bord

Bryd ud, min Sjæl, med Tak, og siig

Herre! hvor skal vi gaae hen

Jeg veed et evigt Himmerig

Der stander et Træ i vor Guds Paradis

Hyrder, som paa Marken her

Christi Kirkes Alderdom

Kan gamle Folk gienfødes

O søde Gud! din Kiærlighed

Med os det har slet ingen Nød

Gud Hellig-Aand! opfyld med Lyst

Min Mund og mit Hjerte

Med høi og festlig Jubel-Klang

Himlene, Herre, fortælle din Ære

Høiere end Huus og Hald

Vaagn op, du Helgen-Kiæde

Foragter ei de ringe Dage

Blomstre som en Rosen-Gaard

Denne er Dagen, som Herren har gjort

Den første Dag paa Jord

Herrens Dag, paa Aandens Sprog

Lyset og Livet er Tvillinger bolde

Ved Sæden, som den falder

I eder selv paaminde

Vingaards-Røgt og Ager-Dyrkning

En Sæde-Mand gik ud at saae

Hedenskabets Galilæer

Bethlehem Ephrata

Forudsigelsen

Bethlehem i Juda-Egne

Fra Solens Vugge til Solens Grav

Sønnen af Guds Fader-Hjerte

Lad det klinge sødt i Sky

En sød og liflig Klang

Ære og Priis og Dyd

O Jesu Christ, som Manddom reen

Alle Christne sig fryde nu

Marie hun var en Jomfru skiær

Fryd dig ved Guds Behag

Min Soel, min Lyst og Glæde

Op, thi Dagen nu frembryder

Hvad maa mit Hjerte sige

Den yndigste Rose er fundet

Vor Jesus kan ei noget Herberg finde

Davids faldefærdig' Hytte

Stat op, bliv klar, i Soel oprunden

O Jesus! vor Forsoner

Høit udi Gudernes hvælvede Sal

Op, alle Christne, stemmer i

Det kimer nu til Jule-Fest

Bøi dig for din Konge, Sjæl

Jeg som et Barn mig glæde vil

Velkommen igien, Guds Engle smaa

Et Drømme-Syn for Hedninger

Frygter ikke! thi Fryd jeg bringer

Guds Engle sang i Stjerne-Tal

Nazareth og Bethlehem

Glædelig Fest! Glædelig Fest

Dagene stækkes og mørkne i Nord

Alle Christne Fødsels-Dag

I de gyldne Himmel-Sale

Op til Jerusalem vi gaae

Med sin Alabaster-Krukke

Søn var Judas af de Øgle-Unger

For den soleklare Gud

Hør vor Hellig-Aftens Bøn

I Dag sukker Helved og klager

Kom, lad os tømme et Bæger paany

Engelen som Lynet

Optaget er i Herlighed

Helten, som os hjalp af Nød

Hil dig, vor Fane

I Kveld blev der banket paa Helvedes Port

Kommer Sjæle, dyrekiøbte

Himmel-Farten saae i Løn

For den store Fattigdom

Kun faa var Paradisets Dage

Navnet over alle Navne

Ruller, Engle, Stenen bort

Reis Dig, alle Drotters Drot

Halleluja for Lysets Drot

Vor Frelser opstod fra de Døde

For Alle slagtet er Guds Lam

Nu fryde sig hver Christen Mand

Bort, Verden, med din Glæde

O, Du Guds Lam

Christus, vor Gienløser blid

Jesus! dine dybe Vunder

Ind i Haven Jesus gik

I Dødens Baand vor Frelser laae

Nu kom det rette Paaske-Lam