• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Idag opstod den Herre Christ

Som Foraars-Solen morgenrød

Paaskemorgen Magdalene

Luk Øine op, al Christenhed

O hør det Thomas og troe det dog

Til Himmels foer den Ærens Drot

Apostlerne sad i Jerusalem

Var I ikke Galilæer

Hvor Abraham i Hyrdehjem

Nøgen, under Torne-Krone

Søde Jesus , Julens Fyrste

Der sad en Svend i Blaamænds Land

Du sande Gud! hør Du min Bøn

Underveis var til St. Peder

Der ligger en Stad i det Tyrkiske Land

Sankt Peder, han ligger i Bolt og Jern

Johannes var Vorherres Ven

Der sad en Drot ved Eufrats Rand

Der var en gammel Hyrde

Purpur-Kaaben, tit opfarvet

Der ligger en Ø i Vesterhav

Jeg førte ret et Konge-Liv

I de dybe Hjerters Tid

Der er saa bredt et Land bag Rhin

Hos Fyrsterne sad tæt i Ring

Ansgar han laae paa Sotteseng

Der throned en Keiser i Englehjem

Med Korset og Krumstaven

Hvem monne det være, der ganger saa hvast

Vor Gud er død hinsides Hav

Det var i gamle Dage

Her er saa stille, her er saa tyst

Da mørkest det saae i Verden ud

I Vittenberg, i Sachsen-Land

Da Huss blev brændt paa Baalet

Jeg var en Munk i Sachsenland

Guds Kirke er vor Klippe-Borg

Thomas Kingo er Psalmisten

Der stod en Gran saa rank og skiøn

Herren taler: Øer, hører

Han var ingen mægtig Aand

Opløft din Røst, du gamle Kvinde

Der sad en Svend i Munkebur

Der ligger et Land vel lavt i Nord

Det var i vore Dage

Op dog, Sion! seer du ei

Herren, han har besøgt sit Folk

Hil dig, vor Fane

Vidunderligst af Alt paa Jord

Sang-Værk til den danske Kirkeskole. - 1946

Sang-Værk til den danske Kirkeskole. - 1946

Tag Bogen af den Engels Haand

En Syndflod af Bøger

Verden døde

Priser Herren, for Han er god

Kong Pharao var en ugudelig Krop (vers 6 - 8)

Lover Herren! paakalder hans Navn

Hører Seer-Skjaldens Ord (vers 55)

Der laa en Stad paa Marken (vers 13 og 16-20)

N. F. S. Grundtvigs udvalgte Skrifter

MINDESANGE OM WILLEMOES

SAGAKVAD (af Idunna)

KORSTOG I NUTIDEN

NYTAARSNAT

SAGA, Nytaarsgave for 1812

ROSKILDE-RIIM

KVÆDLINGER

HEIMDALL

TIL BERNHARD INGEMANN

SAXOS MINDE

Saxe Runemester

MIN MODER

NÆRINGS-SORGEN

JULE-TRÆET

NYAARS-MORGEN

Kirke-Trøst

Kors-Banneret

VED TUSINDAARS-FESTEN 1826

KONG HARALD OG ANSGAR

CHRISTOFFER COLUMBUS

TIL CHRISTNE VENNER

GYLDEN-AARET

NORDENS AAND

HAVFRU-SANGEN

HERRENS RØST

PROFESSOR SVENN HERSLEB

DANMARKS JUBEL-FEST

ROMER-VISE

KIRKEN OG SKOLEN

TIL NORGE

MODERSMAALET

AABENT BREV TIL MINE BØRN

FUGLE-VISE

FRISKOLESANGEN

POVEL DONS

ALBERT THORVALDSEN

MELLEM GRAVE

TIL MIN EGEN META

HENRICH STEFFENS