• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Bording, Anders Fjern begrænsning Forfatter: Bording, Anders Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

Ach Amaryllis hast du denn

Ach gaar i Sene Tider gaar

Ach hvad schall dog Daphnis hyrde

ACh kunde søden Rose sig

Ach mit Hierte Vill besvime

ACH Skat, Ach ædle Landsens Skat

Ach æd[l]e Søster ach hvad det

Af Guld och Løfve Jeg har nafn

Agter hvad i disse dage

Ah at dog en Trois Gnist

AH hvor jeg længis efter dig JEsu min

Ak hvad er det, at J mig saa

Ak! af den falske List og hiertelig Fortred

Ak! Amaryllis har du slet

ALmæctig Himmel ach hvad det

ALt det som hafver Ljf och Aand

Altingest har sin visse Tjd

ARme Hierte du med Skiel/ Snart dig vel

At den forblummet Juvenal

At den som Himmelen besider

At du forfares, Jsrael

At en huer sig monne bucke

At Jeg Saa Pytagorisk gaar

Begrafven Opdam blef i Luft och Ild och Haf

BEklemte Siæl/ hvad vilt du vanke

Blinde Dreng, huis Piil oc bue

Bort nu med knippelskrin och Stok

Celadon ey mere Klager

Conditur hoc tumulo Lucretia nomine, salve

Daphnis gik for nogle Dage

DEn gamle Tjd forsuinder hen

Den graadig alders skarpe tand

Den salig her og hisset er, som sig

DEn ædle Glædens Skat

Dend schønne Huis tienner och egen Jeg er

Det er/ ô Danske Mand uqvems

Det sidste Mand Fra Doris hørde

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Du Lade gak til Myren bort

Du verdsens Barn som al din tid

Durus Durandus jacet hic sub marmore duro

DV nock-hiemsøgte Cimber-land

Dybe Hiertens Tancher

DÆdala Pallas, Cur manet alta

Eines von einen Kuss gestorbenen