• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Anden person Lindberg, Jacob Christian Fjern begrænsning Anden person: Lindberg, Jacob Christian

Søgeresultater

Vor Kirke-Lære om den Hellige Skrift

Vinter-Soelhverv

Ved höiærværdige Hr. Pastor Fengers Jorde-Færd 25de Februari 1825

Tro og Haab og Kjærlighed

Til Provindsialstændernes Forsamling i Roeskilde

Til Provindsialstændernes Forsamling i Roeskilde

Til Hr. Etatsraad Treschow

Til Christne Venner

Til Christne Venner

Søde Jesu, Davids Rod!

Søde Jesu, Davids Rod!

Sællands Velkomst til Kongen den 3die October 1840

Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed

Studier til en bibelsk Rimkrønike

Stadier paa Livets Vei

Skriftemaal og Altergang

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet Hr. Krigscommissair Fibigers fuldkomne Enighed med mig om den Danske Høiskole i Soer

Skiøn Anne

Skal den Lutherske Reformation virkelig fortsættes?

Skal den Lutherske Reformation virkelig fortsættes?