• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Periode Klassicismen (1700-1760) Fjern begrænsning Periode: Klassicismen (1700-1760)

Søgeresultater

Ach himmel-søde ord

Ach hvad er man dog i JEsu salig, mægtig, skiøn og riig

Ach hører Himlens Ord

Ach kunde jeg mig ned i JEsu sødhed senke

Ach min rose visner bort

Ach! at enhver dog tænkte paa,

Ach! hvad er man uden JEsu fremmed, ræd og bettel-arm

Ach! hvi har jeg dog saa længe

Ach! hvorledes skal jeg skue

Ach! maatte hun sin JEsum skue

Ach! seer dog, hvilken kierlighed

Ach! vidste du, som gaaer i syndens lenke,

Adam gik i frydens lund,

Adam var min første Fader

Af Brorsøns almanak

Af Dannemarks Riges Historie

Af Helte-Historier

Af Heltinde-Historier

Af Jødiske Historie

Af Kirke-Historie

Af tre blev dend ene

Ak Fader! lad dit Ord og Aand

Ak! hvad er dog Tiden lang

Al herlighedens HErre!

Al priis og lof og ære bør

Aldrig jeg meere paa Verden vil tænke.

Aldrig kand jeg sige

Alle Christne-siele skynder

Allerstørste præst, som dig

Allevegne hvor jeg vanker

Amen! JEsus hand skal raade

Amicus certus in re incerta cernitur

Anden Samtale mellem tvende Kiøbmænd

Andet Brev til en højvelbaaren Herre. 1737

Ansøgning om Professorat

Ansøgning til Stiftamtmand G. F. Holstein 5. Juni 1756

Arme Skrog gaaer i Tog

Armod volder mig at skrige

At livet blev til sinds

BARSELSTUEN

Baccalaurprogram

Bedrøvet Verdens Glæde

Bestandighed er rar

Betænkning over den nu regieredende Qvæg-Syge

Bort I kiødelige tanker

Bort Jordisk Sorg! jeg hører Sion siunge

Bort verden af mit sind og øye

Bort! verdens jule-glæde

Brev til Grev Johan Ludvig Holstein

Brev til Grev Reuss