• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa Periode Klassicismen (1700-1760) Fjern begrænsning Periode: Klassicismen (1700-1760)

Søgeresultater

Indholdsfortegnelse

Forord

Indledning

Kiærligheds Alphabet

Menneskets Levnets Lob

Indholdsfortegnelse

Toe Rigers Velfærds Fødsels Dag

Stubs Vers over Jens Mahler

Chanson à boire

Jeg er et Hoved uden Krop

Impromtu (Vel født er vel en Trøst)

Jeg staar paa mine Fødder

Kongen opnaae Snee-hviid Alder

Livet som en Seylads

Hvi render I Verdens Olympiske Gecke

Tanker for an i en Psalme-Bog

Bort Jordisk Sorg! jeg hører Sion siunge

I. Breve m. m. fra Ambrosius Stub

Følgeskrivelse til Digtet til Løvenørn

Brev til Oberstløjtnant Niels Juel

Brev til Oberstløjtnant Niels Juel

Brev til Stiftamtmand G. F. Holstein

Udkast til Lejekontrakt

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Skiftet efter Mette Cathrine Schousboe

Lit. A.

B.

C.

D.

Skiftet efter Studiosus Ambrosius Stub

Kilder til Udgaven

Haandskrifter

Kgl. Bibliotek

Universitetsbiblioteket i Oslo

Dansk Folkemindesamling

Rigsarkivet

Landsarkivet, Viborg

Ribe Katedralskoles Bibliotek

Privateje

Tryk og Udgaver

Gravskrifter