• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Anden person Snorri Snorre Sturluson Fjern begrænsning Anden person: Snorri Snorre Sturluson

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Kvædlinger eller Smaakvad

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Fra Arildstid har Dannemænd

Fra Arildstid har Dannemænd Ved Abraham Kalls Jubilæum

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Om Bruneborg-Slaget og et Riim i den Anledning Kæmpevise om Bruneborg-Slaget Efter-Klangen

Om Bjovulfs Drape eller det af Hr. Etatsraad Thorkelin 1815 udgivne angelsachsiske Digt

Nærings-Sorgen

Om Asalæren

Om Asalæren

Subskriptionsplan paa en Oversættelse af Sæmunds Edda Om en Oversættelse af den poetiske Edda Noget om Hr. Rasks Betænkeligheder angaaende Eddas Oversættelse

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer