• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Anden person Nyerup, Rasmus Fjern begrænsning Anden person: Nyerup, Rasmus

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840 Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840 Sange for Vennelaget i Danske Samfund paa Kronings-Dagen 28de Juni 1840

Den Danske Rim-Krönike

Æsthetisk Litteratur. Baggesen Giengangeren og han selv, eller Baggesen over Baggesen, med et Tillæg.

Om den ny Udgave af Kæmpeviserne

Om den ny Udgave af Kæmpeviserne

Om Asalæren

Om Asalæren

Om Asalæren

Om Asalæren

Subskriptionsplan paa en Oversættelse af Sæmunds Edda Om en Oversættelse af den poetiske Edda Noget om Hr. Rasks Betænkeligheder angaaende Eddas Oversættelse

Svanelilles Vise Efter-Klang

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Gunderslev Skov

I Anledning af Hr. Rasks Fremfærd i Urstriden, og hans tvetydige Anmærkning om splinterny Opdagelser i Mytologien

I Anledning af Hr. Rasks Fremfærd i Urstriden, og hans tvetydige Anmærkning om splinterny Opdagelser i Mytologien

Riim-Breve Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann Pegepind til den ny Abc Erklæring

Til Arlichinos Forfatter

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Danne-Virke Om dansk Poesie, Sprog og Historie