• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Anden person Lundgreen-Nielsen, Flemming Fjern begrænsning Anden person: Lundgreen-Nielsen, Flemming

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Kvædlinger eller Smaakvad

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Kiærminde-Bladet

Papegøien og Skaden Bod og Bedring

Æsthetisk Litteratur. Baggesen Giengangeren og han selv, eller Baggesen over Baggesen, med et Tillæg.

Et Par Ord om Geistlighedens Videnskabelighed eller om kristelig og præstelig Lærdom Skal vi tro paa Gud eller paa Athene? eller om Tro og Fornuft Svar paa Spørgsmaalene bag ved Athene

Det Danske Samfund

Til min Ven Christian Molbech Krønikens Gienmæle Farvel. (Til C. Molbech.)

Danne-Virke Om dansk Poesie, Sprog og Historie

Fornioter

Erklæring fra et Antal Videnskabsdyrkere ved Kiøbenhavns Universitet Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie Om Tylvten til Vedkommende Erklæring

Bjarkemaalets Efterklang

Om Krønikens Dyrkning

Et Sorgens Budskab Norden gjennemsuser

Om en Bogsamling for Sjællands Præster. Disse tilegnet

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Nyaars-Morgen. Et Rim

Danne-Virke et Tids-Skrift