• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Anden person Baggesen, Jens Immanuel Fjern begrænsning Anden person: Baggesen, Jens Immanuel

Søgeresultater

Til Chr. Molbech Til Kamma Rahbek Til Bernhard Ingemann

Lykønskning til Danmark med Det Danske Dummerhoved og Den Danske Høiskole

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands

Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Nordiske Smaadigte

Nordiske Smaadigte

Nordiske Smaadigte

Den Danske Rim-Krönike

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst

Skribenten Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Literaire Testamente

Jens Baggesen

Jens Baggesen

Jens Baggesen

Trøstebrev i Sorgen over Kong Valdemar og hans Mænd

Sang til Deres Majestæter Kongen og Dronningen fra det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab den 14de August 1823 Sang til det kongelige kjøbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab, fra den fratrædende Fuglekonge, Cancellieraad og Procurator Wilse, i August 1823

Danne-Virke et Tids-Skrift. Fjerde Bind