• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Anden person Baggesen, Jens Immanuel Fjern begrænsning Anden person: Baggesen, Jens Immanuel

Søgeresultater

Æsthetisk Litteratur. Baggesen Giengangeren og han selv, eller Baggesen over Baggesen, med et Tillæg.

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Trøstebrev i Sorgen over Kong Valdemar og hans Mænd

Til Sphinx Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.) Afbrudte Strøtanker ved Brevet til Vali-Magni

Til Sphinx

Til Sphinx

Til Sphinx

Til Publikum

Til min Ven Gunderslev Skov Svar til min Ven Molbech

Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)

Til Hr. Professor Sander.

Til Hr. Professor Sander Til Publikum Aftenen (Ved min Færd til Middelsyssel)

Til Hr. Professor Sander

Til Elises Søster. (Ved liden Dideriks Vugge) Til Professor Sverdrup (Ved liden Regines Kiste i Dimmelugen) Til Frigges Recensent

Til Chr. Molbech Til Kamma Rahbek Til Bernhard Ingemann

Til Bernhard Ingemann i Anledning af Ingenting.

Subskriptionsplan paa en Oversættelse af Sæmunds Edda Om en Oversættelse af den poetiske Edda Noget om Hr. Rasks Betænkeligheder angaaende Eddas Oversættelse

Skribenten Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Literaire Testamente

Sang til Deres Majestæter Kongen og Dronningen fra det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab den 14de August 1823 Sang til det kongelige kjøbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab, fra den fratrædende Fuglekonge, Cancellieraad og Procurator Wilse, i August 1823