• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Bording, Anders Fjern begrænsning Forfatter: Bording, Anders Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

NAar Jphigenia sig hen

Ach æd[l]e Søster ach hvad det

Digte. - 1984

Digte. - 1984

HEr hviler Jeg saa stif som stok

Den graadig alders skarpe tand

Min døde Krop vel Jordis kand

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Det er/ ô Danske Mand uqvems

HVad vjse Mænd i fordum Tjd

At den forblummet Juvenal

Om stjl och malning ret skal gunst

HVad lofligt vore Formænd her

OM Ennius med nogen skjel

Ædel af hierte velbaaren af ætt

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Jo Reenere korn, io striidere halm

Digte. - 1984

Som Guld er purt, och Løfven sterk

Af Guld och Løfve Jeg har nafn

Som guld sin prøfve staaer

Vel har Jeg nafn af Løfve

Jeg næfnes af det fine guld

Vel hafver Jeg mit nafn af Løfve

Som Gylden malm er puur och reen

Som Guld er puurt och Løfven sterk

Til sengs med hunde hvo som gaar

For intet faar mand intet

Digte. - 1984

Exeqvias Pelagus divisit et Ignis et Æther

Begrafven Opdam blef i Luft och Ild och Haf

Min faders lyst min moders trøst

Med Faders suck och moders skrig

Som Hund mod anden teer sig vreed