• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Den Danske Rim-Krönike

Islandsk Lig-Psalme.

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Vor Kirke-Lære om den Hellige Skrift

Niels Ebbesen

Daab og Synds-Forladelse

Sang i Anledning af Hans Majestæt Kongens høie Fødselsdag den 28de Januar 1839

Hvad Dagen hør til