• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Dansk Tedeum

Broder Niels fra Soor

Kirkens Gienmæle mod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen

Dansk Pindse-Psalme

Fødselsdagen (paa Gisselfeld, 11te Junii)

Nærings-Sorgen

Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)