• Mindst et ord
 • Alle ord
 • Som ordene står
 • Al tekst
 • Titel & forfatter
 • Anden person
 • Prosa
 • Vers & strofer
 • Dialog (drama)
 • Samlingstekst
 • Redaktionelt
Søgetips

Om Søren Kierkegaards Skrifter

Søren Kierkegaards Skrifter (forkortet SKS) er opdelt i følgende fire kategorier:

 • Trykte skrifter, herunder avisartikler, med de bevarede forarbejder. Ved trykte skrifter forstås de værker, Kierkegaard selv bragte i trykken, fra den første avisartikel i 1834 til Øieblikket nr. 9 i 1855
 • Utrykte skrifter, herunder påtænkte avisartikler, med de bevarede forarbejder. Ved utrykte skrifter forstås de værker, Kierkegaard gjorde færdige til udgivelse, men som først udkom efter hans død, fx Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed, og de værker, han ikke gjorde færdige, fx Bogen om Adler
 • Journaler, notesbøger og løse papirer samt Kierkegaards tilskrivninger og markeringer i bøger
 • Breve og biografiske dokumenter, inklusive dedikationer i bøger

SKS består af en bogversion (forkortet SKS-B).

SKS-B rummer samtlige tekster i de fire kategorier bortset fra forarbejder. SKS-B er fordelt på 28 tekstbind, som ledsages af 27 kommentarbind (mærket K) med tekstredegørelser, kommentarer, standardforkortelser, kalendere, geografiske kort og konkordanser.

Nærværende portal indeholder en digital version af Kierkegaards tekster samt kommentarer, tekstredegørelser, registre og geografiske kort.

Portrættet af Søren Kierkegaard (vignet på forsiden) er tegnet af kunstneren Peter Brandes.

Videnskabelig udgave

Nærværende udgave rummer annoteringer i form af kommentarer, tekstkritik, personreferencer, stedreferencer, titelreferencer og alternative sidetal (se ikonbjælken over teksten).

Der gøres rede for det videnskabelige arbejde i tekstredegørelsen til de enkelte værker (knappen ‘Relaterede tekster’ over teksten).

Søgning

Søgefacetterne ses i venstre margin.

Registre over steder, personer og bibelreferencer findes i højre margin på nærværende side og som søgefacetter i venstre side.

Tekstsøgning kan kombineres med søgefiltrering ved hjælp af bl.a. søgefacetterne ‘Andre personer’, ‘Sted’, ‘Tekstklassifikation’ og ‘Bibelsted’.

Læs mere…

Når en forekomst i søgeresultatlisten fører til et langt tekstafsnit, vil visningen starte i begyndelsen af afsnittet. Da Søren Kierkegaards afsnit kan være meget lange, kan dette betyde at forekomsten findes længere nede end umiddelbart vist.

Vær opmærksom på om søgefacetten ‘Søren Kierkegaards Skrifter’ er krydset af i venstre side.

Funktioner i teksterne

Ved læsning af teksterne er det muligt at skifte mellem at læse Kierkegaards tekst og tekstredegørelsen. Dette gøres over teksten vha. knappen ‘Relaterede tekster’ øverst på læsesiden. I Kierkegaards tekst kan man få vist kommentarer, noter, angivelse af steder, personer og bibelcitater samt visning af sidetal fra SKS-B, førstetrykket og Samlede Værker 3 (SV3).

De forskellige funktioner i teksten er klikbare i ikonbjælken over teksten og giver mulighed for at aktivere det videnskabelige apparat.

Der linkes imellem forskellige tekster og kommentarer i SKS, hvor dette er relevant.

Bl.a. forud for udskrivning er der mulighed for at anvende uddragsfunktionen (klik på i ikonbælken) til kun at medtage særlige afsnit.

Forskellige markeringer kan medtages i udskriften ved at tilvælge funktioner i ikonlinjen før udskrivning.

Brugsrettigheder

Materialet er dedikeret til public domain. Husk dog altid at kreditere ophavsmanden.
Creative Commons-licens  Læs CC0-erklæringen

Kildehenvisning

Overordnet reference til Søren Kirkegaards Skrifter i nærværende portal gives således:

 • Kierkegaard, Søren: Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn; Joakim Garff; m.fl., Søren Kierkegaard Forskningscenteret 1997-2012 (tekster.kb.dk/sks).

Reference til et specifikt værk gives på følgende vis:

 • Kierkegaard, Søren: Gjentagelsen i Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn; Joakim Garff; Johnny Kondrup; Alastair McKinnon; Finn Hauberg Mortensen m.fl., Søren Kierkegaard Forskningscenteret 1997-2012. Onlineudgave fra Søren Kierkegaards Skrifter (bind 4, side 50) (tekster.kb.dk/text/sks-g-txt-root).

I løbende tekst henvises der i en parentes til bind og side, fx (bind 4, side 50).

Den specifikke URL kan ses i browserens adresselinje eller med ‘Info’-knappen over teksten. Alternativt kan URL’en angives uspecifikt: tekster.kb.dk/sks

Version

Den aktuelle version 2.1 blev offentliggjort i efteråret 2022 i tekster.kb.dk og indeholder hele samlingen. Den forrige version 2.0 indeholdt kun trykte og utrykte skrifter.

Tidligere versioner blev udgivet i webplatformen sks.dk

Udgiver og baggrund

Søren Kierkegaards Skrifter er udgivet under en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond til samlet finansiering af Fonden for Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet.

Det annoterede materiale i denne digitale udgave er udarbejdet af Søren Kierkegaard Forskningscenteret.

Nærværende udgivelse er resultatet af et senere samarbejde mellem Søren Kierkegaard Forskningscenteret og Det Kgl. Bibliotek.