• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Om Danmarks Breve

Samlingen indeholder digitaliseringer af trykte brevudgivelser fra Det Kgl. Bibliotek.

Der er over 13.000 breve som er resultatet af flere års scanningsarbejde af bøger, metadatering og programmering.  Hele projektet indeholder over 70.000 breve, der løbende vil blive frigivet efterhånden som ophavsretten på brevudgivelserne udløber.  I fremtiden håber Det Kgl. Bibliotek desuden på at kunne indlemme flere breve i brevbasen fra bl.a. andre institutioner og bibliotekets egne samlinger.

Digitaliseringerne muliggør at søge på tværs af brevudgivelser; du kan f.eks. finde breve fra samme afsender selvom brevene ikke er blevet trykt i samme udgivelse.  Det er også muligt at lave fuldtekstsøgning for at undersøge om en afsender benytter bestemte ord eller fraser.  Og endelig har Danmarks Breve gjort det nemmere at benytte bibliotekets mange brevudgivelser, uanset hvor i verden du befinder dig.

Hvor kommer brevenes data fra?

Som udgangspunkt stammer metadata fra brevudgivernes arbejde med materialet.  I projektet med at få Danmarks Breve udgivet på nettet er en stor del metadata fra brevudgivelserne blevet harmoniseret for at forenkle søgningen.  I visse tilfælde har denne harmonisering givet nye metadata.  Udgivelsesprincipperne for de enkelte brevudgivelser kan være forskellige, da værkerne er udgivet over en lang årrække og af mange forskellige brevudgivere.

Hvorfor er brevene trykte?

Idéen bag Danmarks Breve er at tilbyde fuld søgbarhed i brevene.  Det er opnået ved automatisk tegngenkendelse (OCR) som omsætter affotograferinger af tekst (faksimiler) til digital tekst.  Det er med den nuværende teknologi desværre ikke muligt at lave tegngenkendelse på håndskrevne breve i en tilfredsstillende kvalitet.  Derfor er der foreløbig kun trykte brevudgivelser i Danmarks Breve.

Tegngenkendelsen for de trykte breve er omkring 99 %, hvilket betyder, at der enkelte steder vil være fejl i den digitale tekst.  Tegngenkendelsen er desuden lidt lavere ved visse fremmedsprog og ved tekster trykt med fraktur (gotiske bogstaver).

Brugsrettigheder

Materialet er fri af ophavsret.  Man kan kopiere, ændre, distribuere og fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.  Husk dog altid at kreditere ophavsmanden.
Creative Commons-licens  Læs Public Domain-erklæringen

Kildehenvisning

Reference til et specifikt brev gives på følgende vis (eksempel):

Alternativt kan URL’en angives forenklet (tekster.kb.dk/letters).

Version

Den aktuelle version 2.0 af samlingen blev offentliggjort i februar 2023 i tekster.kb.dk.  Cirka 2000 breve er tilføjet i version 2.0 fordi ophavsretten er udløbet.

Den tidligere version 1.0 blev udgivet i en separat platform (danmarksbreve.kb.dk) som ikke gav mulighed for søgning på tværs af forskellige samlinger.

Udgiver og baggrund

Samlingen Danmarks Breve er digitaliseret og udgivet af Det Kgl. Bibliotek.