• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Grundtvigs Værker Fjern begrænsning Samling: Grundtvigs Værker Tekstklassifikation afhandlinger Fjern begrænsning Tekstklassifikation: afhandlinger

Søgeresultater

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Krønikens Gienmæle

Om Oehlenschlägers Baldur hiin Gode

Om Videnskabelighed og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Til Nordmænd om en Norsk Høi-Skole

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig