• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Anden person SaxoGrammaticus Fjern begrænsning Anden person: SaxoGrammaticus Emneord polemik Fjern begrænsning Emneord: polemik

Søgeresultater

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Om Bjovulfs Drape eller det af Hr. Etatsraad Thorkelin 1815 udgivne angelsachsiske Digt

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Til Hr. Professor Sander

Om Videnskabelighed og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet

Om Digterne Baggesen og Oehlenschläger

Efter-Skrift