• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Anden person SaxoGrammaticus Fjern begrænsning Anden person: SaxoGrammaticus Samling Grundtvigs Værker Fjern begrænsning Samling: Grundtvigs Værker

Søgeresultater

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Broder Niels fra Soor

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Fra Arildstid har Dannemænd

Saga om Haldans Sønner og Harald Hyldetan. (Af Søgubrot)

Nok et Par Ord om Bjovulfs Drape

Om Bjovulfs Drape eller det af Hr. Etatsraad Thorkelin 1815 udgivne angelsachsiske Digt